Categories
previous arrow
next arrow

เมื่อวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1

พิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมี รศ.น.สพ.ดร.สมบูรณ์ แสงมณีเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรศ.พญ.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และผู้ใช้สัตว์ทดลองเข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้